Služby

PONÚKAME RIEŠENIA PRI NÁVRHU:

betonových konštrukcií
drevených konštrukcií
oceľových konštrukcií
murovaných konštrukcií
geotechnických konštrukcií

Vypracujeme pre Vás statický posudok časti stavby, ale aj kompletný projekt statiky pre všetky fázy:

dokumentácia pre územné rozhodnutie

projekt statiky pre stavebné povolenie

projekt statiky pre realizáciu stavby

výrobná dokumentácia

STATICKÉ VÝPOČTY A PROJEKTY STATIKY STAVIEB

statický výpočet a návrh nosnej konštrukcie stavby

dynamické výpočty, posúdenie na seizmické zaťaženie

STATICKÉ POSÚDENIE EXISTUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ

statické posúdenie existujúcej stavby

ohlásenie stavebných úprav *

* ak zásah nemá vplyv na nosnú konštrukciu
© BOČEK