Kariéra

Hľadáme spolupracovníkov, ktorí chcú pozitívne zmeniť prístup k projektovaniu. Naša firemná kultúra je postavená na tvorivých a tímovoorientovaných pracovníkoch, ktorí sú ochotní prevziať zodpovednosť a s inovatívnou energiou sa zamerať na svoju prácu.

Každý jeden člen je pre nás rovnako dôležitý, preto chceme, aby každý jeden z nás mal kvalitný pracovný, ale aj osobný život. Túžime dosiahnuť, aby členovia nášho tímu vďaka našej firme našli vnútorné uspokojenie a naplnili svoje sny a želania.

Spoločne s členmi nášho tímu chceme zanechať hlbší odkaz ľuďom okolo seba. Túžime spolu vytvárať niečo väčšie, čo bude presahovať naše predstavy o fungovaní bežných firiem. Preto je pre nás dôležitý charakter našich členov a správne princípy, ktorých sa držíme.

V našej firme podporujeme systém partnerstva - každý člen nášho tímu sa môže stať vo firme partnerom. Okrem toho má každý náš člen právo na získanie odmeny na základe jeho efektivity, efektivity tímu, či celej organizácie.

Ponúkame prácu v príjemnom a priateľskom prostredí, pod vedením skúsených odborníkov. Okrem toho má práca u nás mnoho ďalších výhod:

flexibilný pracovný čas

možnosť homeofficu

štvrťročné teambuildingy

plne vybavený pracovný PC

AK CHCETE ROZŠÍRIŤ NÁŠ TÍM, POSIELAJTE NÁM SVOJE ŽIVOTOPISY, MOTIVAČNÉ LISTY A PORTFÓLIA NA MAILOVÚ ADRESU:

office@bocekpartners.com

Osobný rozvoj

Uvedomujeme si, že osobný rozvoj je jedna z najdôležitejších úloh v živote človeka. V našom tíme má preto každý možnosť osobného rastu. Vieme, že všetci sme lídrami v nejakej oblasti, každý z nás je niečím výnimočný a jedinečný. Preto podporujeme a odmeňujeme každého, kto má chuť na sebe pracovať a kto chce byť lídrom.

Študenti a absolventi

Podporujeme študentov, ktorí chcú rozširovať svoje vedomosti a poznatky o statike. Umožňujeme im popri škole naberať skúsenosti z praxe a rýchlejšie sa rozvíjať. Ako členovia tímu môžu u nás študenti participovať na projektoch rôznej obtiažnosti a tieto poznatky potom využiť pri svojom štúdiu.

© BOČEK